Chi tiết căn hộ

Căn hộ điển hình 08 49.14m² - Block 1,2,3,8,9

Chọn loại căn hộ khác
Vị trí số Tầng
Block 1,2,3 3-24, 27-31
Block 8,9 3-24, 27-30
THÔNG TIN CĂN HỘ
Tên phòng Diện tích (m²)
Lối vào(1) + Bếp(2) + Bàn ăn(3) + Phòng khách(4) 27.7
5. Lô gia 4.26
6. Phòng ngủ 01 10.84
7. Vệ sinh 1 4.10
8. Sân phơi 2.24