Chi tiết căn hộ

Căn hộ điển hình 06 79.98m² - Block 1,2,3,8,9

Chọn loại căn hộ khác
Vị trí số Tầng
Block 1,2,3 3-24, 27-31
Block 8,9 3-24, 27-30
THÔNG TIN CĂN HỘ
Tên phòng Diện tích (m²)
Lối vào(1) + Bếp(2) + Bàn ăn(3) + Phòng khách(4) 41.82
5. Lô gia 4.02
6. Phòng ngủ 01 10.21
7. Phòng ngủ 02 14.22
8. Vệ sinh 1 3.55
9. Vệ sinh 2 3.51
10. Sân phơi 2.65