Chi tiết căn hộ

Căn hộ điển hình 04 94.93m² - Block 1,2,3,8,9

Chọn loại căn hộ khác
Vị trí số Tầng
Block 1,2,3 3-24, 27-31
Block 8,9 3-24, 27-30
THÔNG TIN CĂN HỘ
Tên phòng Diện tích (m²)
Lối vào(1) + Bếp(2) + Bàn ăn(3) + Phòng khách(4) 37.13
5. Lô gia 4.25
6. Phòng ngủ 01 12.45
7. Phòng ngủ 02 14.42
8. Phòng ngủ 03 15.82
9. Vệ sinh 1 4.12
10. Vệ sinh 2 3.42
11. Sân phơi 3.32