Chi tiết căn hộ

Căn hộ điển hình 03 81.17m² - Block 1,2,3,8,9

Chọn loại căn hộ khác
Vị trí số Tầng
Block 1,2,3 3-24, 27-31
Block 8,9 3-24, 27-30
THÔNG TIN CĂN HỘ
Tên phòng Diện tích (m²)
Lối vào(1) + Bếp(2) + Bàn ăn(3) + Phòng khách(4) 34.17
5. Lô gia 3.95
6. Phòng ngủ 01 12.05
7. Phòng ngủ 02 20.47
8. Vệ sinh 1 4.14
9. Vệ sinh 2 3.82
10. Sân phơi 2.57