Chi tiết căn hộ

Căn hộ điển hình 02 85.06m² - Block 1,2,3,8,9

Chọn loại căn hộ khác
Vị trí số Tầng
Block 1,2,3 3-24, 27-31
Block 8,9 3-24, 27-30
THÔNG TIN CĂN HỘ
Tên phòng Diện tích (m²)
Lối vào(1) + Bếp(2) + Bàn ăn(3) + Phòng khách(4) 37.41
5. Lô gia 3.90
6. Phòng ngủ 01 12.65
7. Phòng ngủ 02 18.04
8. Vệ sinh 1 3.97
9. Vệ sinh 2 3.90
10. Sân phơi 5.19